Platforma pentru dezbateri și votare

Consultarepublica.ro se vrea un proiect pentru implementarea unor soluții software on-line, care să faciliteze și să încurajeze participarea cetățenilor la deciziile societății românești în general sau ale colectivităților din care fac parte.
Platforma poate fi utilizată de diverse grupuri, asociații sau organizații pentru diverse alegeri, dezbaterea și aprobarea unor propuneri sau găsirea de soluții.

Necesitatea unei platforme dedicată pentru această activitate, derivă din faptul că gestionarea unui volum mare de opinii şi prezentarea lor într-un mod eficient, echilibrat şi echitabil, care să permită minorităţilor legitime să-şi facă auzită vocea şi în acelaşi timp să limiteze încărcarea platformei cu opinii nerelevante, necesita mecanisme specializate de ordonare în concordanţă cu o reprezentativitate dovedită prin sisteme de pre-evaluare pe care platforme sociale tradiţionale nu le au.

Functionare

Platforma va asigura cadrul de prezentare, dezbatere și votare pentru diverse subiecte care conțin mai multe propuneri sau soluții de rezolvare.
Funcționarea este organizată pe 4 faze: admitere, discutare, verificare, votare.
Faza de admitere
Deoarece orice participant poate deschide o nouă dezbatere pe un subiect/propunere, pot apărea și propuneri lipsite de interes public.
Prin urmare, subiectele și propunerile noi trebuie să obțină un cvorum dat de suporteri pentru a fi acceptate pentru dezbatere respectiv votare.
Propunerile care nu ating cvorumul necesar vor fi închise la sfârșitul fazei de admitere și nu vor intra în faza de dezbatere.
Faza de dezbatere
De îndată ce subiectul/propunerea îndeplinește cvorumul de acceptare, se va trece la faza de dezbatere.
În această fază participanții pot face comentarii și sugestii sau propuneri alternative.
Scopul dezbaterilor, este de îmbunătățire a propunerilor și de a atrage susținători pentru a „învinge” la vot propunerile concurente.
Faza de verificare
În timpul fazei de verificare, propunerile și argumentele devin definitive și nu mai pot fi modificate. Deci toată lumea poate verifica totul.
Faza de vot
Propunerile admise la faza de verificare, intră la vot. În timpul fazei de vot, fiecare participant eligibil, poate să voteze.
În funcție de scopul și tipul dezbaterii se va putea folosi un sistem de vot cu selecție unică, multiplă, preferențiala între propuneri (gen asta ar fi mai bună ca cealaltă), în plus față de un vot da/nu/neutru/fără vot.
De asemenea, platforma va avea și opțiune de „vot delegat”. Această opțiune va permite aplicarea conceptului de Democrație Lichidă (vezi video de prezentare în Blog)

Versiunea alpha a platformei, se poate testa aici: https://api.consultarepublica.ro

Mai multe detalii privind logica de functionare a plaformei in Manualul de utilizare aici.

Una dintre primele aplicații pentru această platformă este bugetarea participativă.

Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv și transparent de cheltuire a banului public, instrument care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea orașului sau comunei din care fac parte, aceștia putând decide în mod direct cum se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul local de investiții.
Utilizarea instrumentului de bugetare participativă, va ridica nivelul de conștiința civică a cetățenilor și îi va încuraja pe aceștia să se implice și să participe la deciziile societății sau colectivității din care fac parte.

Cum funcționează

Pentru implementarea conceptului de bugetare participativă este necesară aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să definească termenii de implementare și funcționare. Exemplu HCL (inclusiv regulament aplicare aici).
Cea mai eficientă formă de participare a cetățenilor este prin utilizarea unei platforme on-line.
Aceasta va avea următoarea formă de organizare și facilități:

1. Fiecare cetățean va putea încarca pe platformă o propunere.
2. Pentru că există posibilitatea apariției multor propuneri, unele dintre ele fără interes public, trierea acestora se va face prin stabilirea unui prag minim de susținători.
3. Propunerile care au îndeplinit condiția de număr minim de susținători vor intra în etapa de discutare (dezbatere).
4. În etapa de discutare a proiectului, cetățenii vor putea aduce sugestii de îmbunătățire, critici sau propuneri alternative. Aceasta este una dintre cele mai importante etape, care să ducă la o soluție optimizată a proiectului (propunerii) și va beneficia de mai multe instrumente de organizare și evaluare a discuțiilor.
5. Varianta finală a proiectului va fi supusă votului electronic.

Eventualele propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea funcționarii platformei se pot face prin comentarii în secțiunea Despre platforma din cadrul platformei consultarepublica.ro aici.