Despre

Introducere.

În ultimele sute de ani, revolta cetăţenilor împotriva exploatării omului de către om, a forţat conducătorii să accepte un sistem democratic de conducere.
Ţinând cont de limitările tehnologice ale vremurilor, singurul sistem democratic posibil până acum a fost cel reprezentativ.
În comparaţie cu sistemele autocrate, democraţia reprezentativă a adus o îmbunătăţire remarcabilă a vieţii cetăţenilor şi a limitat considerabil excesele conducătorilor.
Doar că istoria recentă a dovedit că şi acest sistem are limitele lui şi că încă dă posibilitatea decidenţilor să ignore interesul majorităţii şi să acţioneze în interes propriu sau de grup, prin metode de manipulare, control, cenzura sau chiar prin metode de ev mediu, cum ar fi războiul.
Este clar că sistemul democratic actual are nevoie de o îmbunătăţire şi din fericire revoluţia tehnologică în ceea ce priveşte comunicarea între oameni, dă posibilitatea implementării unei noi versiuni al sistemului democratic de conducere, care să-l aducă mai aproape de idealul unei societăţi umane, incluzive, echitabile şi prospere.
Plecând de la premiza că toţi ne dorim o societate mai bună şi că am înţeles din lecţiile istoriei că paşii înainte s-au bazat pe introducerea deciziei colective în conducerea societăţii, direcţia este evidentă, problema rămâne în crearea sistemului şi mai ales în convingerea cetăţenii să participe la implementarea lui.

Proiect

Consultarepublica.ro este un proiect care îşi propune să dezvolte o platformă on-line specializată în gestionarea democraţiei, care să creeze un cadru organizat, eficient și facil pentru dezbateri și votare şi care să devină motorul aplicării unui nou sistem politic, Democraţie Participativă Delegată (aka. Democraţie Lichidă).
Necesitatea unei platforme dedicată pentru această activitate, derivă din faptul că gestionarea unui volum mare de opinii şi prezentarea lor într-un mod eficient, echilibrat şi echitabil, care să permită minorităţilor legitime să-şi facă auzită vocea şi în acelaşi timp să limiteze încărcarea platformei cu opinii nerelevante, necesita mecanisme specializate de ordonare în concordanţă cu o reprezentativitate dovedită prin sisteme de pre-evaluare pe care platformele sociale tradiţionale nu le au.
Deasemenea platforma ar trebui să aibă mecanisme de vot on-line sigure şi adaptate tipului de alegere, astfel încât să transmită cât mai fidel intenţia de vot.

Pentru succesul unei astfel de inițiative există o singură condiție și anume ca utilizarea ei să fie una de masă.

Principiile platformei consultarepublica.ro
 Democratică.
Participanții la platformă, vor putea publica oricând, fără cenzură, propuneri noi.
În procesul de dezbatere și votare al platformei, toți participanții vor fi tratați în mod egal. Toată lumea are aceleași drepturi.
 Eficientă.
Platforma va trebui să fie ușor de utilizat, modernă și să ofere facilități de prezentare, discutare și votare, structurate pe grupuri sau subiecte de interes.
De asemenea sistemul de votare va fi adaptat pentru transmiterea cât mai fidelă a intenției de vot.
 Echitabilă.
O astfel de platforma funcționează cel mai bine pentru grupuri mari, dar va trebui să se asigure că minoritățile legitime beneficiază de o proporție echitabilă de reprezentare, în timp ce minoritățile zgomotoase nu pot domina dezbaterea.
De asemena, sistemul de vot preferențial, asigură șanse echitabile opțiunilor minoritare.
 Transparentă.
Regulile utilizării vor asigura că toate etapele, de la inițiere, discuții și vot sunt publice.
 Sigură
Tehnologii pentru securizarea votului.

Obiective
– Pe termen scurt.
Crearea de instrumente eficiente de decizie democratică colectivă pentru diverse grupuri, asociații, organizații.
Încurajarea implicării cetățenilor în deciziile societății.
Platforma poate funcționa și poate produce efecte pe actualul sistem legislativ.
O inițiativă susținută de un număr mare de cetățeni nu va putea fi ignorată de clasa politică.
Politicienii vor putea fi evaluați și după cât de mult urmăresc sau răspund inițiativelor cetățenești.
– Pe termen lung
Trecerea la un nou sistem politic, Democrație Participativă Delegată (aka Democrație Lichidă, vezi video de prezentare în Blog ).
Democrația Participativă Delegată este un sistem politic care îmbina avantajele democrației directe și a celei reprezentative, într-un sistem modern ce oferă o mai bună reprezentativitate și care ar permite cetățenilor să intervină imediat pentru stoparea eventualelor derapaje ale clasei politice de la principiile democratice.

Viziune
Inițiativa consultarepublica.ro își dorește să creeze perspectiva unor schimbări în sistemul politic actual.

Sistemul democratic reprezentativ, adică democrație exercitată prin vot o dată la 4 ani și-a atins limitele. Mai mult nu poate.
Limitele sunt legate de natura umană și metehnele înrădăcinate în noi în mii de ani de evoluție.
Sistemul reprezentativ a fost cea mai bună soluție, pe vremea când trimiterea unui mesaj dintr-un oraș în altul dura o săptămâna.
Problema cu acest sistem este reprezentativitatea limitată. Spre exemplu, un decident ales poate vota contrar opiniei celor care l-au ales (vezi situația decidentului 3 în schița de mai jos).

Progresul tehnologic din ultimii ani, aduce cu sine posibilitatea aplicării unor sisteme politice mai bune, mai eficiente și care să îmbunătățească în mod dramatic reprezentativitatea în luarea deciziilor.
Un astfel de sistem este Democrația Participativă Delegată (Democrație Lichidă).

Elementul fundamental al unui astfel de sistem politic, este votul delegat.
Asta înseamnă că cetățeanul sau membrul organizației în care se desfășoară votul, își păstrează permanent controlul asupra votului, delegarea acestuia către un reprezentant fiind opțională și temporară (vezi schița de mai sus).

Votul delegat, spre exemplu către un parlamentar sau către un membru al biroului executiv al unei organizații, poate fi retras oricând, iar cetățeanul sau membrul, poate să voteze direct o lege sau decizie atunci când are o opinie clară și informată sau poate alege să își delege votul către alt decident ales sau către un alt cetățean/membru în care are încredere sau consideră că poate da un vot mai informat/pertinent ca a lui.

Bineînțeles că astfel de schimbări nu se pot face peste noapte și necesită un grad ridicat de educație civică din partea cetățenilor. Dar trebuie început de undeva.

Spre exemplu, crearea unui partid politic în care Statutul să prevadă conducerea pe baza democraţiei participative delegate, ar putea fi o soluţie de îmbunătăţirea sistemului politic şi ar putea fi aplicată pe actualul sistem legislativ.
Tot ceea ce înseamnă guvernare, parlament şi în general politica de stat, pleacă din filialele locale ale partidelor politice.
În acestea se formează şi se promovează liderii politici şi deciziile ulterioare din stat.
Balansul între bine şi rău, dintre hoţie şi dreptate din interiorul filialelor, ar trebui să fie sub controlul membrilor.
Având în vedere că toate partidele romaneşti actuale, au ales democraţia reprezentativă ca soluţie pentru luarea deciziilor, posibilitatea membrilor de a participa este limitată la alegerea liderilor. Între timp, liderii aleşi pot lua decizii discreţionare bazate de multe ori pe interesele lor personale.
Un partid care ar funcţiona pe un sistem de democraţie participativă delegata ar putea schimba această paradigmă, ar păstra permanent decizia la îndemâna membrilor şi ar crea premizele impunerii interesului public.

Mai multe detalii despre care ar fi principiile unui statut de partid politic, bazat pe democraţie reprezentativă delegată aici.

Consultarepublica.ro își propune crearea unor soluții tehnice pentru aplicarea unor astfel de schimbări.
Sigur nu azi, poate nici mâine dar în măsura în care utilizarea unor astfel de soluții va avea succes, va contribui la educarea cetățenilor și atragerea lor către susținerea implementării unui sistem de democrație participativă delegată cu efecte dramatice de imbunătățire a funcționării societății si a vieții noaste în comunitate.

Valentin Bodur