Despre

Problema dezastrului din administrațiile locale și centrale este legată de neimplicarea cetățenilor în deciziile comunitații. Acest lucru a permis decidenților aleși, ca la adăpostul deciziilor netransparente să abordeze multe din proiecte pe principiul satisfacerii intereselor de grup mai întâi și interesul public să fie folosit doar ca justificare.
Consultarepublica.ro se vrea un proiect pentru implementarea unor soluții software on-line, care să faciliteze și să încurajeze participarea cetățenilor la deciziile societății românești în general sau ale colectivităților din care fac parte.
Platforma va putea fi utilizată atât la decizii de nivel local cum ar fi bugetare participativă cât și centrale gen guvernare participativă.
Platforma dorește să înlocuiască sistemul clasic “trimite-ți propunerea pe e-mail” cu un sistem mult mai eficient, transparent și în final mai atractiv pentru cetățeni.
Pe această platformă, aceștia pot face propuneri, le pot discuta, pot propune îmbunătățiri sau propuneri alternative și în final votează pentru alegerea celei mai bune.
Finalitatea ar trebui să fie implementarea deciziilor cu susținere publică de pe platformă în Lege sau după caz în HCL-uri. Deja există primării care și-au alocat buget pentru inițiative cetățenești (bugetare participativă) și partide care și-au asumat public intenția de susținere pentru proiecte de guvernare participativă.
De asemenea platforma poate fi utilizată de diverse alte grupuri, asociații sau organizații pentru diverse alegeri, dezbaterea și aprobarea unor propuneri sau găsirea de soluții.
Pentru succesul unei astfel de inițiative există o singură condiție și anume ca utilizarea ei să fie una de masă.

Principiile platformei consultarepublica.ro
 Democratică.
Participanții la platformă, vor putea publica oricând, fără cenzură, propuneri noi.
În procesul de dezbatere și votare al platformei, toți participanții vor fi tratați în mod egal. Toată lumea are aceleași drepturi.
 Eficientă.
Platforma va trebui să fie ușor de utilizat, modernă și să ofere facilități de
prezentare, discutare și votare, structurate pe grupuri sau subiecte de
interes.
De asemenea sistemul de votare va fi adaptat pentru transmiterea cât mai fidelă a intenției de vot.
 Echitabilă.
O astfel de platforma funcționează cel mai bine pentru grupuri mari, dar va trebui să se asigure că minoritățile legitime beneficiază de o proporție
echitabilă de reprezentare, în timp ce minoritățile zgomotoase nu pot
domina dezbaterea.
De asemena, sistemul de vot preferențial, asigură șanse echitabile opțiunilor minoritare.
 Transparentă.
Regulile utilizării vor asigura că toate etapele, de la inițiere, discuții și vot
sunt publice.
 Sigură
Tehnologii pentru securizarea votului.

Obiective
– Pe termen scurt.
Crearea de instrumente eficiente de decizie democratică colectivă pentru diverse grupuri, asociații, organizații.
Încurajarea implicării cetățenilor în deciziile societății.
Platforma poate funcționa și poate produce efecte pe actualul sistem legislativ.
O inițiativă susținută de un număr mare de cetățeni nu va putea fi ignorată de clasa politică.
Politicienii vor putea fi evaluați și după cât de mult urmăresc sau răspund
inițiativelor cetățenești.
– Pe termen lung
Trecerea la un nou sistem politic, Democrație Participativă Delegată (aka Democrație Lichidă, vezi video de prezentare în Blog ).
Democrația Participativă Delegată este un sistem politic care îmbina avantajele democrației directe și a celei reprezentative, într-un sistem modern ce oferă o mai bună reprezentativitate și care va permite cetățenilor să intervină imediat pentru stoparea eventualelor derapaje ale clasei politice de la principiile democratice.

Viziune
Inițiativa consultarepublica.ro își dorește să creeze perspectiva unor schimbări în sistemul politic actual.

Sistemul democratic reprezentativ, adică democrație exercitată prin vot o dată la 4 ani și-a atins limitele. Mai mult nu poate.
Limitele sunt legate de natura umană și metehnele înrădăcinate în noi în mii de ani de evoluție.
Sistemul reprezentativ a fost cea mai bună soluție, pe vremea când trimiterea unui mesaj dintr-un oraș în altul dura o săptămâna.
Problema cu acest sistem este reprezentativitatea limitată. Spre exemplu, un decident ales poate vota contrar opiniei celor care l-au ales (vezi situația decidentului 3 în schița de mai jos).

Progresul tehnologic din ultimii ani, aduce cu sine posibilitatea aplicării unor sisteme politice mai bune, mai eficiente și care să îmbunătățească în mod dramatic reprezentativitatea în luarea deciziilor.
Un astfel de sistem este Democrația Participativă Delegată.

Elementul fundamental al unui astfel de sistem politic, este votul delegat.
Asta înseamnă că cetățeanul sau membrul organizației în care se desfășoară votul, își păstrează permanent controlul asupra votului, delegarea către un reprezentant fiind opțională și temporară (vezi schița de mai sus).

Votul delegat, spre exemplu către un parlamentar sau către un membru al biroului executiv al unei organizații, poate fi retras oricând, iar cetățeanul sau membrul, poate să voteze direct o lege sau decizie atunci când are o opinie clară și informată sau poate alege să își delege votul către alt decident ales sau către un alt cetățean/membru în care are încredere sau consideră că poate da un vot mai informat/pertinent ca a lui.

Bineînțeles că astfel de schimbări nu se pot face peste noapte, în cazul schimbării sistemului politic național, presupun modificări în constituție și necesită un grad ridicat de educație civică din partea cetățenilor.
Dar trebuie început de undeva. Inițiativa bugetare participativă, ar putea constitui un bun început.
Consultarepublica.ro își propune crearea unor soluții tehnice care să contribuie la încurajarea implicării cetățenilor, să poată crea premiza unor astfel de schimbări și să ofere soluții de aplicare.
Sigur nu azi, poate nici mâine dar în măsura în care utilizarea unor astfel de soluții va avea succes, va contribui la educarea cetățenilor și atragerea lor către susținerea implementării unui sistem de democrație participativă delegată cu efecte dramatice de imbunătățire a funcționării societății si a vieții noaste în comunitate.

Inițiator Valentin Bodur